Skip to main content

Иосиф Пиночет

Рука Запада в логове врага.

Блог автора: Twitter